Menu

Contact Us

IT Building , Yojana Bhawan Premises ,
Tilak Marg , C-Scheme,Jaipur,Rajasthan 
India - 302005  Landline : 0141-5166227,223,224

                                 

E-Mail : bhamashah@rajasthan.gov.in


Website : http://bhamashah.rajasthan.gov.in